Zwroty i reklamacje

Towar zakupiony u nas możesz zwrócić bez obaw w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być odesłane w oryginalnym opakowaniu razem z dowodem zakupu. W przypadku zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sprzedawca może potracić kwotę adekwatnie do zmniejszenia wartości produktu.

Nie prowadzimy wymawiany, towar należy zwrócić oraz zamówić ewentualnie ponownie nowy towar.

Towar należy zwrócić na adres ul. Nowinkowa 60c, 05-255 Stare Załubice